دوست داشتن فرزند

آیا با دوست داشتن فرزند همه چیز حل می شود؟
اکثر والدین، فرزندشان را دوست دارند و به آن‌ها عشق می‌ورزند. اما دوست داشتن فرزند به تنهایی در تربیت درست و مناسب آن ها کافی نیست.
مهم‌ترین نقش به عنوان والدین بچه‌ها این است که نسبت به آنها عشق بورزید و برای حمایت و مراقبت از فرزندتان از وقت و انرژی خود هزینه کنید. من می خواهم بگویم، اگر چه عشق ورزیدن و دوست داشتن فرزند لازم است، اما کافی نیست.

مادامی که والدین نتوانند به نیازهای خاص فرزندان خود پی بیرند، هرگز نمی‌توانند برای آنها والدین خوبی باشند و این نیازها را برطرف کنند.

وقتی والدین در تربیت فرزندانشان دچار مشکل می شوند به این دلیل است که آن‌ها راه حل مناسبی برای حل مشکلات فرزندانشان نمی‌شناسند.

حتما شما والدین عزیز از پدر و مادرتان به خاطر عشق و علاقه و حمایت هایشان سپاسگزارید. والدینتان با آن همه عشق و علاقه ای که نسبت به شما داشتند گاهی از اشتباهات آنها به شدت دلخور می شدید. الان که شما خودتان جزو والدین قرار گرفته اید، سعی می کنید این رنجش ها و ناراحتی ها را فراموش کنید تا بتوانید والدین خوبی برای فرزندان خود باشید.

تربیت صحیح

بسیاری از پدر و مادرها دوست ندارند که فرزندشان را تنبیه کنند یا آن‌ها را کتک بزنند و سر آن‌ها فریاد بزنند، اما آن‌ها برای تربیت کردن فرزندشان راه مناسب دیگری نمی‌دانند. آن‌ها می‌دانند که حرف زدن با فرزندشان نتیجه‌ ای ندارد، بنابراین به این گونه تنبیه ها متوسل می شوند.

باید بدانید که حرف زدن با فرزندان در مورد رفع مشکلات شان، راه حل بسیار خوبی است. اما قبل از هر چیزی شما باید بفهمید که فرزندتان به چه چیزی نیاز دارد و از چه چیزی رنج می برد.

شما باید یاد بگیرید که چگونه به حرف های آن‌ها گوش دهید تا آنها راحت تر با شما حرف بزنند و این که اصلا بخواهند با شما حرف بزنند. بیاموزید که چگونه از آنها سوال بپرسید تا آنها تشویق شوند به شما جواب دهند. شما باید بیاموزید که چطور می‌توانید به فرزندتان آزادی عمل دهید و در عین حال آنها را کنترل نیز کنید.