محمدمهدی زمان وزیری کوچ تربیتی و روانشناس

من محمد مهدی زمان وزیری هستم

محمد مهدی زمان وزیری از بهترین روانشناسان کشور و نیز از موفق ترین کوچ های تربیتی، از سال 1381 کار خود را در حوزه ی آموزش آغاز کرده و تمرکز خود را بر نوآوری و خلاقیت در آموزش و روش های آموزشی نهاده است. او تا کنون برنامه‌های متنوعی از جمله اردوی خانواده موفق، دورهمی، هوم ویزیت، دوره‌های آموزشی و کارگاه های تخصصی را جهت کمک به والدین در امر تربیت فرزندان و افراد در حوزه رشد فردی اجرا نموده است.

وی مبتکر تنها طرح تربیتی بر اساس سبک ایرانی- اسلامی به نام «کارآفرین‌پروری مادران» می باشد. طرح تربیتی “شخصیت فرزندت را بساز” که یک مدل خاص بر اساس شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور عزیزمان ایران می باشد، برای تربیت فرزندان از بدو تولد تا 21 سالگی تدوین شده و به والدین کمک می‌کند تا فرزندان عزیزمان در مسیر درستی رشد کنند.

محمد مهدی زمان وزیری معتقد است که در سیستم آموزش و پرورش استعدادها آن جور که باید شکوفا نمی شوند و ساختن شخصیت فرزند باید توسط پدر و مادر از منزل آغاز شود و…

شماره تماس پشتیبانی : 09105297885

پاسخگوی تمام دغدغه های تربیتی شما با دوره های بی نظیر محمد مهدی زمان وزیری هستیم.

17 کارگاه

تک درس های کتاب شخصیت فرزندت را بساز

شما می توانید این تک درس‌ها را به صورت جداگانه خرید کنید.

کارگاه هوشیاری - استاد محمد مهدی زمان وزیری
درس اول | کارگاه هوشیاری

قیمت کارگاه:470,000 تومان

پرسشگری - شخصیت فرزندت را بساز
درس دوم | کارگاه پرسشگری

قیمت کارگاه:542,000 تومان

کارگاه کنجکاوی | محمد مهدی زمان وزیری
درس سوم | کارگاه کنجکاوی

قیمت کارگاه:485,000 تومان

پکیج شخصیت فرزندت را بساز - هدف گذاری
درس چهارم | کارگاه هدفگذاری

قیمت کارگاه:385,000 تومان

خلاقیت و ابتکار - شخصیت فرزندت را بساز
درس پنجم | کارگاه خلاقیت و ابتکار

قیمت کارگاه:485,000 تومان

مواجهه با شکست - شخصیت فرزندت را بساز
درس ششم | کارگاه مواجهه با شکست

قیمت کارگاه:485,000 تومان

کارگاه تحمل ابهام |شخصیت فرزندت را بساز
درس هفتم | کارگاه تحمل ابهام

قیمت کارگاه:399,000 تومان

کارگاه جلب توجه | محمد مهدی زمان وزیری
درس هشتم | کارگاه جلب توجه

قیمت کارگاه:442,000 تومان

مسئولیت پذیری - شخصیت فرزندت را بساز
درس نهم | کارگاه مسئولیت پذیری

قیمت کارگاه:470,000 تومان

کارگاه انعطاف پذیری | محمد مهدی زمان وزیری
درس دهم | کارگاه انعطاف پذیری

قیمت کارگاه:470,000 تومان

استقلال طلبی و رهایی از وابستگی | محمد مهدی زمان وزیری
درس یازدهم | کارگاه استقلال طلبی و رهایی از وابستگی

قیمت کارگاه:413,000 تومان

کارگاه اعتماد به نفس | محمد مهدی زمان وزیری
درس دوازدهم | کارگاه اعتماد به نفس

قیمت کارگاه:456,000 تومان

کارگاه عزت نفس | محمد مهدی زمان وزیری
درس سیزدهم | کارگاه عزت نفس

قیمت کارگاه:370,000 تومان

کارگاه ریسک پذیری | محمد مهدی زمان وزیری
درس چهاردهم | کارگاه ریسک پذیری

قیمت کارگاه:456,000 تومان

کارگاه زیبا دوستی | محمد مهدی زمان وزیری
درس پانزدهم | کارگاه زیبا دوستی

قیمت کارگاه:428,000 تومان

کارگاه شوخ طبعی | محمد مهدی زمان وزیری
درس شانزدهم | کارگاه شوخ طبعی

قیمت کارگاه:470,000 تومان

کارگاه درونگراها و برونگراها | محمد مهدی زمان وزیری
درس هفدهم | کارگاه درونگراها و برونگراها

قیمت کارگاه:399,000 تومان

«دوره های حرفه ای تربیتی و خودشناسی محمد مهدی زمان وزیری، کوچ تربیتی»

والدین آگاه

آگاهی و شایستگی
9/800/000 تومان
 • 50 ویدئوی آموزشی
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

فرزند پروری

شخصیت فرزندت را بساز
10/200/000 تومان
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • کتاب دارد
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

قدرت زنانگی

قدرت درون خود را بیدار کنید
نیاز به دریافت اطلاعات
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

قدرت مردانگی

قدرت درون خود را بیدار کنید
نیاز به دریافت اطلاعات
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

قدرت بیزنس

حرفه ای بفروشید
نیاز به دریافت اطلاعات
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

کوچ اکسپشنال

آموزش های تکمیلی فرزندپروری
نیاز به دریافت اطلاعات
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

کوچ پروفشنال

کوچینگ گام به گام فرزندپروری
نیاز به دریافت اطلاعات
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

کوچ زندگی

پیشرفت بدون وقفه در زندگی
نیاز به دریافت اطلاعات
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

کوچ توسعه فردی

پیشرفت فردی
نیاز به دریافت اطلاعات
 • ویدیو و پادکست
 • جلسات حضوری
 • تماس تلفنی
 • اردوی اختصاصی
 • پشتیبانی دارد
 • استاد زمان وزیری

آخرین مقالات

چرا محمد مهدی زمان وزیری؟

معنا یابی و معنا دهی: کمک به والدین برای استخراج معنا از تجربه هایی که داشته اند.

کمک به والدین برای استخراج معنا از تجربه هایی که داشته اند.

مدیریت اجرایی: هنجارها، ساختار و روال کاری را تعیین می کند.

مدیریت اجرایی: هنجارها، ساختار و روال کاری را تعیین می کند.

ایجاد انگیزه و تشویق شما در راه رسیدن به اهداف تربیتی.

ایجاد انگیزه و تشویق شما در راه رسیدن به اهداف تربیتی.

5- حمایت از شما برای غلبه بر مشکلات بر سر راه.

حمایت از شما برای غلبه بر مشکلات بر سر راه

3- حفظ سلامت روانی مراجعین و تعدیل هیجانات جهت پرداختن به موضوع

حفظ سلامت روانی مراجعین و تعدیل هیجانات جهت پرداختن به موضوع

زمان لازم و کافی برای موفقیت در تربیت فرزند در اختیار شما قرار می‌دهد

زمان لازم و کافی برای موفقیت در تربیت فرزند در اختیار شما قرار می‌دهد

مهارت در برقراری ارتباط

مهارت لازم در برقراری ارتباط موثر با والدین و فرزندان را دارد

نشان دادن واکنش به طوری که فرزندان واکنش های هیجانی نشان دهند

نشان دادن واکنش به طوری که فرزندان واکنش های هیجانی نشان دهند

کمک به شما در راستای شناسایی فرصت ها و افزایش راندمان

کمک به شما در راستای شناسایی فرصت ها و افزایش راندمان 

شناسایی چالش ها و نیازهای فرزندان و کمک به والدین

شناسایی چالش ها و نیازهای فرزندان و کمک به والدین 

حمایت از نیازمندیها و ایده آل های تربیتی شما

حمایت از نیازمندیها و ایده آل های تربیتی شما

ایجاد حس با ارزش بودن و عزت نفس در شما

ایجاد حس با ارزش بودن و عزت نفس در شما

یک مشوق بسیار عالی و بازخورد دهنده حرفه ای برای شما

یک مشوق بسیار عالی و بازخورد دهنده حرفه ای برای شما

حس اعتماد به نفس را در شما افزایش می‌دهد

حس اعتماد به نفس را در شما افزایش می‌دهد

شما را علاقه مند و مشتاق به تربیت و پیشرفت و رشد می‌نماید

شما را علاقه مند و مشتاق به تربیت و پیشرفت و رشد می‌نماید

0 +

سفر استانی

0 +

کارگاه

0 +

مشاوره تلفنی

0 +

کتاب

0 +

هوم ویزیت

نظرات شما