انعطاف پذیری در کودکان

انعطاف‌ پذیری در کودکان توانایی کنارآمدن با عوامل استرس‌زا و چالش‌های زندگی، به روشی سالم و مولد است. کودکان مقاوم قادر به بازگشت از چالش‌ها هستند. آنها می‌توانند با تغییرات زندگی خودسازگار شوند و به طور مؤثر در روابط پیمایش کنند.

کودکان مقاوم لزوماً استرس کمتری نسبت به سایر کودکان ندارند. اما آنها بهتر قادر به مقابله با عوامل استرس‌زای روزمره هستند.

آنها همچنین آمادگی بیشتری برای رویارویی با چالش‌های آینده دارند. زیرا آنها مهارت‌های بسیار مؤثری را یاد گرفته‌اند که به آنها کمک می‌کند تا با استرس مقابله کنند.

کودک انعطاف‌پذیر

کودکی که منعطف و سازگار است قادر است عواطف خود را به طور شایسته‌ای برچسب‌گذاری و بیان کند. آنها می‌دانند که چگونه الگوهای تفکر منفی را به چالش بکشند و تنظیم کنند.

آنها از طیف وسیعی از استراتژی‌ها برای مدیریت احساسات شدید استفاده می‌کنند. این کودکان وقتی اتفاق غیرمنتظره‌ای پیش می‌آید، برنامه‌های خود را مرتب می‌کنند. آنها می‌توانند احساسات دیگران را به‌خوبی شناسایی و به آنها پاسخ دهند.

انعطاف پذیری در کودکان منجر می شود آنها با حل مشکلات، چالش های خود را در شرایط دشوار حل کنند و تا زمانی که چیزی باقی بماند، استراتژی‌های مختلفی را امتحان می‌کنند. آنها وقتی مسئله‌ای دشوار است به تلاش خود ادامه می‌دهند، اما همچنین می‌دانند چه موقع باید از دیگران کمک بخواهند.

کودکان قادر به یادگیری مهارت‌های مهم کنارآمدن هستند که برای مقاومت در برابر آنها لازم است. بدون این روابط، مغز تهدید را احساس می‌کند و پاسخ استرس همچنان فعال می‌شود و توانایی کودک در یادگیری مهارت‌های جدید را محدود می‌کند و همچنین پرورش و تشویق دوستی حمایتی، سالم و دوستانه با همسالان خود را فراموش نکنید. این موارد به کودکان کمک می‌کند تا مهارت‌های مهم اجتماعی و عاطفی را بیاموزند و احساس ارتباط را در آنها حفظ کنند.