آینده نگری والدین

نقش تربیتی که والدین در شکل‌گیری فرزندان موفق دارند، تنها با کلام یا حتی رفتار مستقیم نیست. هرآنچه کودک می‌بیند، می‌شنود یا احساس می‌کند، حتی اگر در ارتباط مستقیم با او نباشد روی شکل‌گیری شخصیت و روحیات او موثر هستند.

رابطه بین پدر و مادر

اولین چیزی که بچه‌ها از رابطه، امنیت و خودشان در ارتباط با دیگران درک می‌کنند به رابطه بین پدر و مادر برمی‌گردد. مادر و پدر باید با نشان دادن یک رابطه مسئولانه، توام با احترام و علاقه و کنترل هیجانات خود، امنیت روانی فرزندان را در خانه تأمین کنند. این مورد از الزامات رفتاری یک پدر و مادر آینده نگر است.

داشتن تفریح مشترک، صحبت کردن، مدیریت کارهای خانه، مسئولیت‌پذیری در وظایف همگی به تقویت روابط والدین در چشم کودک و احساس آرامش او کمک کننده هستند.

زندگی کودکان ما در آینده ثمره تصمیمات امروز ماست. آینده نگری والدین همیشه از موضوعات پر بحث و چالش برانگیز بوده است. والدینی که اعتدال و استانداردهای زندگی در زمان حال و برنامه ریزی برای آینده را با روش های تکنیکال و زیر نظر یک متخصص به پیش می برند، با فراغ بال بیشتری به استقبال آینده فرزندانشان می روند.