محمد مهدی زمان وزیری روانشناس و کوچ تربیتی

محمد مهدی زمان وزیری

روانشناس و  کوچ تربیتی

پشتیبانی : 09105297885

به وب سایت محمد مهدی زمان وزیری خوش آمدید

فهرست مطالب

گروه دوم: فرزندان فعال و پرانرژی

دومین گروهی که می خواهیم از ان ها صحبت کنیم، فرزندان فعال و پر انرژی هستند. این دسته از فرزندان،خیلی به تمایلات درونی خود توجه ندارند، بلکه بیشتر سعی دارند بر همه چیز تاثیر بگذارند. آن ها بیشتر دوست دارند دست به کار بزنند که بتوانند نتیجه ان را ببینند.

وقتی آن ها از قبل برای انجام کاری برنامه دارند و می دانند که قرار است چه کاری بکنند، انگیزه بیشتری برای انجام آن کار دارند و ان کار را با شور و اشتیاق بیشتری انجام می دهند. ان ها همیشه آمادگی انجام کارهای مختلف و حرکت و تکاپو را دارند. والدین باید این دسته از فرزندان را راهنمایی کنند. چرا که در غیر این صورت ممکن است دچار اشتباهات زیادی شوند و دیگر به حرف های شما گوش ندهند.

قبل از انجام هر کاری باید برای آن ها کامل مشخص کنیم که رئیس چه کسی است و ان ها باید چه کارهایی انجام دهند و از انجام چه کارهایی اجنتناب کنند. اگر با این دسته از فرزندان این گونه رفتار کنیم، اعتماد به نفس ان ها بالا می رود و با ما بهتر همکاری می کنند. اگر می خواهید آن ها کمتر با شما مخالفت کنند، باید قبل از انجام هر کاری برای ان ها برنامه ریزی کنید و مسیر حرکت و قوانین کاری را برایشان مشخص کنید.

برای مثال شما می توانید به فرزند خود بگویید :”خوب قرار است این کارها رو بکنیم؛ اول می ریم سراغ تاب بازی و بعد می ریم سراغ چرخ و فلک. هر کدوم از شما چند دقیقه سوار چرخ و فلک می شید و بعد جاتون رو با هم عوض می کنید.”اگر به این دسته از فرزندان بگویید قرار است چه کارهایی انجام دهید و ان ها از قبل با برنامه ریزی شما آشنا باشند، بیشتر با شما همکاری می کنند و به حرف های شما گوش می دهند.

 

 

کودکان فعال و پرانرژی

فرزندان فعال دوست دارند کارها را با برنامه ریزی انجام دهند. والدین باید قوانین را برای آنها شرح دهند و مشخص کنند چه کسی حرف اول را می زند.

این دسته از فرزندان دوست دارند مرکز توجه باشند. آن ها همیشه فعال و مشغول انجام کاری هستند. آنها دوست دارند همیشه کارهایشان را درست انجام دهند. اگر والدین آن ها بر کارهایشان نظارت نکنند و ان ها را راهنمایی نکنند، آن ها همیشه سعی می کنند خودشان همه ی مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرند.

اگر به آن ها فرصت داده شود، آن ها می توانند خوب ریاست کنند و رئیس های شایسته ای هم باشند. پدر و مادرهای این دسته از فرزندان باید مواظب باشند که در راهنمایی‌ها از خودشان ضعف و ناتوانی نشان ندهند.

برای مثال پدر و مادرهای فرزندان فعال و پر انرژی نباید مستقیما از آن ها بپرسند، که بهترین راه حل چیست؟ اگر شما در مورد مساله ای آن ها را راهنمایی کردید ولی آن ها با تصمیم شما مخالفت کردند، به پیشنهاد های انها گوش کنید و بر اساس آنچه آن ها می گویند، تصمیم جدیدی برایشان بگیرید.

مثلا اگر شما می گویید:”اول می ریم تاب بازی و بعد می ریم چرخ و فلک بازی کنیم.”،شاید آنها به شما بگویند:”نه چرخ و فلک بازی خیلی بهتر از تاب است. ما دوست داریم اول چرخ و فلک بازی کنیم.”شما می توانید در پاسخ بگویید:”فکر بدی هم نیست. بیایید بریم چرخ و فلک بازی کنیم.”اینگونه فرزندان دوست دارند پدر و مادرها به حرف هایشان گوش کنند و ان ها را تصدیق کنند.

اگر می خواهید این گروه از فرزندان با شما مخالفت نکنند، بهتر است مسئولیت کارهایی را که در حد توان آنهاست به ان ها واگذار کنید. آن ها خیلی فعال هستند و بسیار پرتوان، به شرط اینکه شما این انرژی آنها را در مسیر درست هدایت کنید. اگر مسئولیتی را به آن ها بسپارید، آن ها نهایت سعی خودشان را می کنند، تا از عهده ی آن بر آیند و شما را خوشحال کنند.

اگر می خواهید این گروه از بچه ها با شما مخالفت نکنند، بهتر است مسئولیت کارهایی را که در حد توان آنهاست به ان ها واگذار کنید.

در مثال قبلی والدین آن کودک می توانند به او بگویند:”چرخ و فلک بازی و بعد هر کس می تونه هر بازی رو که دوست داشت بکنه. بیلی من ازت می خوام که مواظب فرزندان دیگه باشی و همشون رو به تاب بازی ببری. تو می تونی اول از همه بری تاب بازی و به همه کمک کنی اونجا برن.”

اگر فرزندان فعال و پر انرژی را خوب راهنمایی کنید و به طور صحیح وظایفشان را مشخص کنید، آن ها در انجام آن کار نهایت سعی خود را می کنند، سرشار از انرژی هستند و دوست ندارند بی کار در گوشه ای بنشینند. آنها دوست دارند همیشه مشغول انجام دادن کاری باشند. و اگر والدینشان مراقب آن ها نباشند، ممکن است دست به کاری بزنند که برایشان دردسرساز باشد؛

به همین دلیل است که والدین باید همیشه مراقب آنها باشند، به همین دلیل است که والدین باید همیشه مراقب انها باشند و آنها را راهنمایی کنند. اگر از قبل وظایف و کارهایشان را مشخص کنیم، آن ها می توانند از توان و انرژی سرشار خودشان استفاده کرده و بدون روبه رو شدن با مشکلی، کارشان را به درستی انجام دهند.

یکی از راه های کم کردن مخالفت های انها با شما این است که به ان ها کاری بدهید و آن ها را خسته کنید. مثلا اگر جایی هستید و مجبورید آن جا منتظر چیزی بمانید و بچه ی شما از این انتظار خسته شده و غر می زند، شما می توانید یا به به او کاری دهید که انجام دهد ویا اینکه به او بازی ای یاد دهید تا بتواند انرژی اش را تخلیه کند. مثلا می توانید به او بگویید مسیری را بدود و برگردد. فرزندان فعال و پر انرژی دوست دارند همیشه در حال بازی ها باشند. اگر تلاش آن ها را خیلی تشویق کنید؛ این کار باعث می شود آن ها کمتر با شما لجبازی کنند.

فرزندان فعال و پرانرژی با انجام دادن کارهای مختلف، چیزهای زیادی یاد می گیرند. آن ها همچنین از اشتباهات خود درس می گیرند. وقتی کار درستی انجام می دهند، باید آنها را خیلی تشویق کنیم و اگر کاری را درست انجام ندادند، باید آن ها را ببخشیم. همانطور که قبلا گفته شد، این فرزندان ممکن است با مشکلات زیادی رو به رو شوند.

اگر ما ان ها را از تنبیه شدن بترسانیم، آن ها کارهای نادرست و اشتباه خودشان را از ما مخفی می کنند و در نهایت ما موجب عدم پیشرفت و شکوفایی آن ها می شویم.

کودکان پر انرژی و فعال

ما باید کودکان فعال و پر انرژی را به خاطر موفقیت هایشان تشویق کنیم و اگر اشتباهی از ان ها سر زد، آن ها را ببخشیم.

کودکان فعال و پر انرژی اصلا دوست ندارند گوشه ای بی کار بنشینند و کارهای دیگران را تماشا کنند. آن ها دوست دارند به همه جا بروند و با دیدن چیزهای مختلف و انجام دادن کارهای گوناگون، چیزهای زیادی یاد بگیرند. اگر ان ها با شما در انجام کاری مخالفت می کنند، بهتر است شما خودتان آن کار را شروع کنید و از آن ها بخواهید به کمک شما بیایند. اگر با آن ها زیاد جر و بحث کنید، به نتیجه ای نمی رسید و بیشتر اوقات آن ها صحبت های شما را به منزله ی تنبیه و عصبانیت شما قلمداد می کنند .

مثلا اگر شما به ان ها بگویید، اتاقشان را تمیز کنند و آن ها از انجام دادن این کار طفره می روند، خودتان شروع به تمیز کردن اتاق کنید و از ان ها تعریف کنید. بگویید که چقدر خوب می توانند این کار را انجام دهند. شما می توانید به ان ها بگویید:”می بینم که داری بازی می کنی و دوست نداری اتاقتو تمیز کنی. بیا با هم این کار  رو بکنیم. ببین حالا با هم چه کار می کنیم.”اگر شما خواسته ی خود را مطرح کنید و دست روی دست بگذارید و منتظر بمانید آنها به حرف شما  گوش کنند، به نتیجه ای نمی رسید. باید خودتان دست به عمل شوید و کاری کنید.

اگر شما مشغول انجام ان کار شوید و کودک شما نیز به شما بپیوندد و مشغول انجام آن کار شود، دیگر جایی برای غر زدن و مخالفت او با شما باقی نمی ماند. حتی اگر کمی به شما کمک کند و بعد دوباره به سراغ بازی برود باز از او تشکر کنید و بگویید”چقدر کارش را خوب انجام داده و چقدر اتاقش تمیزشده است.”

مثلا می توانید به او بگویید: “چقدر کارت خوب بود”فرزندان فعال و پر انرژی دوست دارند همیشه در تیم برنده ها باشند. موفقیت برای آنها بزرگترین انگیزه در انجام کارهایشان است.

فرزندان فعال و پر انرژی همیشه دوست دارند در تیم برنده ها باشند:

آن ها با انجام دادن کارهای مختلف و مشاهده ی نتیجه ی کارهای خود، به استعدادهای درونی خودشان پی می برند. انها دوست دارند افرادی قوی و جسور باشند. وقتی با شما مخالفت می کنند باید به نحوی به ان ها بفهمانید که مخالفت انها با شما مشکلی ندارد. اما ان ها باید بدانند که مامان و بابا حرف اول را می زنند. با تصمیم گیری های انها خیلی مخالفت نکنید و خودتان دست به کار شوید.

برای مثال وقتی به کودک خود می گویید: “خب، می بینم که روی تخت دراز کشیدی و مشغول استراحت کردن هستی. من الان می خوام اتاقتو تمیز کنم. “اگر کودک هنوز به حرف های شما توجه نمی کند، خودتان مشغول تمیز کردن اتاق شوید و به او بگویید: “بیا از این قسمت اتاق شروع کنیم.”

شما باید مستقیم و شفاف به فرزندان پرانرژی و فعال بگویید از آن ها چه انتظاری دارید. و آن ها باید برای شما چه کاری انجام دهند. وقتی به ان ها بگویید:”من می خواهم، این کار را انجام بدی “، آن ها می فهمند که چه کسی حرف اول را می زند و تصمیم می گیرد. از این رو کمتر با شما مخالفت و لجبازی می کنند.

اگر شما ان ها را راهنمایی نکنید و کارهایشان زیر نظر شما انجام نشود، این دسته از فرزندان از کنترل شما خارج می شوند و ممکن است اشتباهات زیادی از انها سر بزند و حتی ممکن است برای دیگران دردسرساز باشند. اما توجه داشته باشید که شما علاوه بر راهنمایی و هدایت کردن انها، باید به ان ها گوشزد کنید که اشتباه کردن امری اجتناب ناپذیر است. و شما می دانید که ان ها نهایت سعی خود را می کنند.

وقتی به این دسته از فرزندان بگویید:” من می خواهم ،این کار رو انجام بدی”آن ها می فهمند که چه کسی حرف  اول را می زند و تصمیم می گیرد ،از این رو با شما کمتر مخالفت و لجبازی می کنند. کودکان فعال و پر انرژی کاری که بخواهند می کنند و حتی به دیگران زور می گویند تا حرف خودشان را پیش می برند. گاهی حتی غوغایی به راه می اندازند تا مطمئن شوند به هدف می رسند.

بیشتر پدر و مادرها دوست ندارند در چنین شرایطی با این دسته از فرزندان رو به رو شوند. والدین کودکان فعال و پر انرژی، در این شرایط  خود را عقب می کشند و اوضاع را وخیم تر می کنند. فرزندان فعال دوست دارند همیشه کارشان را به خوبی انجام دهند و اصلا دوست ندارند کسی به ان ها بگوید اشتباه کرده اند. با این حال اصلا نباید اشتباهات ان ها را جلوی جمع به ان ها گفت.

این کار فایده ای ندارد و باعث می شود آن ها بیشتر با شما مخالفت کنند. سعی کنید اشتباهات ان ها را وقتی تنها هستند، به خودشان بگویید اگر هم گاهی مجبور شدید جلوی جمع اشتباهات آن ها را گوشزد کنید، سعی کنید با رمز و اشاره این کار را انجام دهید تا دیگران متوجه این کار شما نشوند. آنها خیلی دوست دارند پدر ومادرهایشان جلوی جمع آبروی آن ها را حفظ کنند.

مثلا وقتی بچه ی شما کمی عصبی و خشن است، می توانید گوش خودتان را کمی بکشید، تا او متوجه شود که باید کمی آرام بگیرد. یا وقتی خیلی سر و صدا می کنند، می توانید دستی به چانه ی خود بکشید تا آن ها بفهمند که سر و صدایشان خیلی زیاد است و داخل خانه نمی توانند این قدر شلوغ کنند.

البته فرزندان باید از قبل به این علامت ها آشنایی داشته باشند. در این صورت آنها از این کار شما خوششان می اید و این کار شما باعث می شود که ان ها احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند. البته که گاهی اشتباه و سرکشی کردن اجتناب ناپذیر است. اگر فرزندان گاهی مرتکب اشتباهی شوند، اشکالی ندارد.

وقتی آن ها در جمعی قرار می گیرند که از خودشان تنبل تر و بی حال ترند، اگر نقش رهبری و هدایت گروه به ان ها داده نشود، آن ها با دیگران سر ناسازگاری می گذارند. کودکان فعال و پر انرژی مملو از انرژی هستند و دوست دارند همه ی کارها را سریع انجام دهند. آن ها فقط در صورتی می توانند کم کاری دیگران را تحمل کنند که خودشان مشغول انجام کار دیگری باشند. که در این صورت می توانند به این افراد تنبل نیز کمی کمک کنند. بنابراین بهتر است آن ها را به انجام کارهایی مشغول کنیم که احساس بزرگی و مهم بودن کنند.

وقتی این دسته از فرزندان را راهنمایی می کنیم، آن ها به طور خودکار و اتوماتیک فعال تر، صبورتر و بخشنده تر می شوند. اما اگر سرکشی کنند، باید آن ها را تنبیه کرد تا یاد بگیرند صبور باشند و همیشه انتظار نداشته باشند که پدر و مادرشان آن ها را سریع تشویق کنند. آن ها افرادی مسئول، لایق و رهبرانی قدرتمند هستند. کودکان فعال و پر انرژی باعث انجام کارهای مختلفی می شوند. با گذشت زمان و کسب موفقیت های بیشتر، اعتماد به نفس ان ها افزایش می یابد و دیگران را نیز بهتر درک می کنند.

محمد مهدی زمان وزیری از بهترین کوچ های تربیتی و خانوادگی در سراسر  ایران آماده ارائه ی خدمات کوچینگ به شما عزیزان می باشد.

برای دریافت مشاوره و اطلاع از چگونگی خرید پکیج مناسب با ما تماس بگیرید

مطالب مرتبط :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کوچ اکسپشنال

کوچ پروفشنال

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

ورود به حساب کاربری

وب سایت استاد محمد مهدی زمان وزیری