روش های تربیتی

امروزه وظیفه ی ما والدین این است که روش های جدیدی برای تربیت فرزندانمان ابداع کنیم. به جای اینکه به فرزندان خود مسئولیت های مختلفی واگذار کنیم تا آن ها را انسان های مسئولیت پذیری به بار بیاوریم، اکنون وظیفه ی ما این است که استعدادهای نهفته ان ها را به مرحله ی ظهور برسانیم تا آن ها شکوفا شوند.

همه ی بچه ها می توانند انسان های بزرگی شوند. وظیفه ی ما والدین این است که زمینه و محیط مناسبی برای آن ها ایجاد کنیم تا استعدادهای ان ها شکوفا شود.

روش هایی که در گذشته کارآمد بودند، امروزه اصلا مفید نیستند، چون بچه های امروز با نسل قبل کاملا متفاوت هستند. پس به راه های تربیتی کودکان بیشتر اهمیت دهیم. امروزه آن ها بهتر از نسل قبل احساسات خود را درک می کنند و در مورد خودشان آگاهی بیشتری دارند.

شناخت نسل جدید

وقتی کودکان بیشتر خودشان را می شناسند توقعات و نیازهای آن ها تغییر می کند. هر نسلی سعی می کند که مشکلاتی را که نسل قبل تجربه می کرد برای خودش حل کند و دیگر آن مشکلات را نداشته باشد.

اما برای برداشتن این گام بزرگ سختی های بسیاری پیش روی ماست. برای موفقیت در هر کاری ما باید قادر باشیم تغییراتی در روش های کاریمان ایجاد کنیم. همانطور که می دانید، نیاز های فرزندان ما با نیاز های بچه های نسل های قبل کاملا متفاوت است.

والدین امروزه شاهد تغییر و تحولاتی در روش های تربیت هستند که از دو هزار سال پیش تا به حال ادامه دارد؛ این تغییرات در نقش تربیتی والدین است. و روش های تربیتی کودکان ما تاثیر مستقیم بر این مسئله دارد.

امروزه دیگر تهدید و تنبیه کردن روش مناسبی برای تربیت بچه ها نمی باشد، بلکه والدین باید بر اساس عشق و محبت به تربیت کردن بچه ها بپردازند.