دکتر زمان وزیری

محمد مهدی زمان وزیری از جمله موفق ترین کوچ های تربیتی، از سال 1381 کار خود را در حوزه ی آموزش آغاز کرده است. او تمرکز خود را بر نوآوری و خلاقیت در آموزش و روش های آموزشی نهاده است.

ایشان همچنین برنامه‌های متنوعی از جمله اردوی خانواده موفق، دورهمی، هوم ویزیت، دوره‌های آموزشی و تحلیل فیلم را جهت کمک به والدین در امر تربیت فرزندان اجرا نموده است.

وی مبتکر تنها طرح تربیتی بر اساس سبک ایرانی- اسلامی به نام «کارآفرین‌پروری مادران» می باشد. طرحی که یک مدل خاص بر اساس شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور عزیزمان ایران جهت تربیت فرزندان از بدو تولد تا 21 سالگی تدوین شده.

این طرح به والدین کمک می‌کند که مسیر درستی را در فرزند پروری طی نمایند.
محمد مهدی زمان وزیری معتقد است که در سیستم آموزش و پرورش استعدادها آن جور که باید شکوفا نمی شوند.

طرح تتا:

او به همراه همکارانش در طرح تتا ( تقویت و توسعه ابتکار) تا کنون توانسته برای شکوفا ساختن هوش منطقی، کلامی و فضایی برنامه ای مدون و کاربردی را طرح ریزی کند.

محمدمهدی زمان وزیری معتقد است که آموزش فقط و فقط از طریق بازی باید به کودکان و نوجوانان تا سن 12 سالگی انتقال پیدا کند. بر همین اساس کتابهای آموزشی تحت عنوان آموزش لذت بخش مفاهیم ریاضیات مقدماتی در 10 جلد و کتاب افزایش مهارتهای تمرکز، توجه و دست ورزی در کودکان را به رشته ی تحریر درآورده است.

در کنار آموزش به کودکان موضوع مهم تربیتی مطرح می باشد که اهمیت بسیار زیادی در کسب موفقیت فرزندان دارد. از این رو دوره ی آموزشی کارآفرین پروری مادران بعد از چندین سال تحقیقات، مطالعات و مشاهدات مختلف در سازمان فنی و حرفه ای کشور به ثبت رسید.

دوره ای که در آن به موضوع سواد تربیتی اشاره می کند و این موضوعات مشتمل بر 54 عنوان می باشد. او همچنین نویسنده‌ی سی کتاب است که برخی از آنها مانند « شخصیت فرزندت را بساز» به زبان انگلیسی هم ترجمه شده‌اند.