خدمات پکیج شخصیت سازی فرزند

خدمات ما متفاوت است…

تربیت فرزند مانند هر کار دیگری مستلزم نتایج خوب است. برای آنکه ثمر بخش باشد و نتیجه مطلوب و دلخواه یعنی تربیت فرزندانی با ویژگیهای والای شخصیتی را همراه داشته باشد، نیازمند کسب دانش لازم و مجهز بودن به تکنیک های تربیتی است.

درک اهمیت لحظات تربیت در دوران برگشت ناپذیر کودکی موضوعی غیر قابل انکار است. والدین فرهیخته تمام تلاششان را برای بهره گیری حداکثری از این زمان در جهت تقویت، پیشرفت و هدایت فرزندان می کنند.

پکیج شخصیت فرزندت را بساز یک پکیج ویژه و مرجع تربیتی است. این پکیج شامل تکنیک های تربیتی جهت پی ریزی و تقویت ویژگیهای ارزشمند شخصیتی فرزندان به شمار می آید. این پکیج توسط مدرس مجرب استاد محمدمهدی زمان وزیری تدریس شده است.

چه می آموزیم؟

با آموزشهای ارائه شده در پکیج شخصیت فرزندت را بساز میتوانید به تکنیک های لازم دست یابید.

به منظور داشتن بهترین رفتار و عکس العمل مناسب در موقعیتهای مختلف و حساس تربیتی مجهز شوید. همچنین می توانید از بروز اختلالات رفتاری و شخصیتی ناشی از تربیت نا آگاهانه یا استفاده از روش آزمون و خطا پیشگیری کنید.

بسته کتاب شخصیت سازی فرزندان شامل آموزش تکنیکهای تربیتی است. این تکنیک ها به دو صورت (فیزیکی) کتاب آموزشی (و صوتی) برای یادگیرنده های مختلف همراه با تمرینات عملی در یک کتاب کار به صورت هدفمند طراحی شده است.