جلب توجه در کودکان

یکی از مواردی که از سنین پایین در رفتارهای فرزندان نمود پیدا می کند، جلب توجه در کودکان است. آنها با توجه به بازخوردی که از والدین می گیرند در سنین بزرگسالی با اثرات متفاوتی روبرو خواهند بود.

گاهی این رفتارها به سمت بروز پرخاشگری یا صدمه زدن به خود پیش می‌رود. اگر والدین به دلیل عدم آشنایی با نیازهای کودک واکنش درستی نشان ندهند، باعث شکل گیری اختلالات رفتاری در فرزندشان می‌شوند.

آشنایی با شیوه برخورد و رفتار صحیح و انجام راهکارهای اصولی با توجه به نیاز کودک برای والدین یک مسئله مهم و حیاتی در امر تربیت محسوب می‌شود.

دلایل جلب توجه درکودکان:

زمانی که کودکان در بین اعضای خانواده دست کم گرفته می‌شوند یا توانایی‌هایشان مورد شک و تردید قرار می‌گیرد، شروع به جلب توجه به روش‌های مختلف می‌کنند.

هرچقدر که کودک از سمت والدین کمتر مورد توجه قرار بگیرد بیشتر دست به رفتارهای پرخطر می زند. کودکی که اعتماد به نفس و عزت نفسش پایین باشد، به اندازه بیشتری رفتارهای تهاجمی برای جلب توجه از خود بروز می‌دهد.