تنبیه و خشونت چه اثراتی بر روی روان و جسم کودکان می گذارد؟

تنبیه و خشونت علیه کودکان می تواند با تغییر واکنش های عصبی آنها بر پروسه رشد و تکامل مغز آنها اثر بگذارد.

زمانی که پدر و مادر می شویم مسئولیت های بزرگی داریم که باید از عهده آنها برآییم. همه ما میدانیم که در مسیر تربیت فرزندمان با چالش های زیادی روبرو می شویم.

گاهی ممکن است در این دوره جدید از زندگیمان نتوانیم تصمیمات درستی بگیریم و ناخواسته با آسیب هایی که به فرزندمان میزنیم امروز و آینده او را دچار بحران کنیم.

همه ما میدانیم که پرورش کودکی منضبط و مبادی آداب و مقررات گاهی بسیار سخت و طاقت فرساست. اما آیا استفاده از روش های تربیتی پرتهاجم در این مرحله تنها راه پیش روی ماست؟

تنبیه و سلامت کودکان

در عصر جدید با تحقیقات بسیاری که بر روی هزاران کودک در معرض خشونت انجام شده، می توانیم با اطمینان بگوییم که نتایج معکوس تربیتی و همچنین ضعیف تر شدن عملکرد مغزی حتی در سنین بزرگسالی از پیش پا افتاده ترین عوارض این شیوه های غلط تربیتی ست.

محمدمهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی