به نظر شما روانشناس خوب چه ویژگی هایی دارد؟

واقعیت این است که انتخاب یک روانشناس که ویژگی‌های مثبتی داشته باشد و بتواند نیاز ما را برآورده کند به اندازه مراجعه ما به او مهم و دارای اهمیت است. اگر نتوانیم شخصی را برای بیان مشکلاتمان انتخاب کنیم که به طور حرفه‌ای آموزش دیده باشد و ما را به‌خوبی درک کند، نه تنها ممکن است مشکلمان حل نشده باقی بماند، حتی گاهی مشکلی هم به مشکلاتمان اضافه می‌کند.

حال تصور کنید در امر تربیت کودکتان به یک کمک تخصصی نیاز داشته باشید. قطعا بهترین روانشناس کودک برای شما، روانشناسی ست که استانداردهای تربیتی را بداند و با توجه به شخصیت کودک شما و چهارچوب های صحیح راهنماییتان کند.

روانشناس کودک خوب

هر روانشناس کودک، با شخصیت خاص خودش وارد رابطه درمانی میشود. شخصیت فردی روانشناس کودک بر روی رابطه درمانی اثر میگذارد. هر روانشناس کودک می تواند با توجه به ویژگی ها و توانایی های خود در پیشبرد اقدامات وارد شود. از طرفی هر روانشناس کودک میتواند دارای ویژگی هایی باشد که رابطه مطلوبی را با کودک بنا گذاری نماید.

این انتخاب شماست که بهترین روانشناس کودک را مطابق با شخصیت روانشناس و مطابقت آن با شخصیت کودک خود بسنحید. در این بین از راهنمایی های تخصصی استفاده کنید. همچنین به خوبی می توانید آرامش خود و کودک خود را در کنار فردی متخصص احساس کنید.

هیچ روانشناسی نیست که بر همه شاخه ها و اختلالات روانشناسی تسلط داشته باشد. برخی از درمانگران روانشناس کودک هستند، برخی بیشتر در حوزه خانواده و برخی در حوزه مشکلات فردی تخصص دارند و هر روانشناسی بر رویکردهای درمانی مشخصی تسلط دارد. روانشناسی که همه نوع مراجعی از کودک تا بزرگسال را می پذیرد باید بر توانایی های او شک کرد.

دقت کنید که در مسیر تربیتی کودک راه درازی در پیش دارید. هوشمندانه انتخاب کنید. یک بار و برای همیشه.

محمد مهدی زمان وزیری