استفاده صحیح از کلمات

استفاده صحیح از کلمات یکی از بهترین وسایل پرورش و رشد صحیح عواطف کودکان و ابراز مهر و محبت به اوست.
او میتواند در آینده پدر یا مادری باشد که از نظر عواطف به رشد عاطفی رسیده است و همانطور که از والدین خود الگو گرفته با فرزند خود رفتار میکند.

اگر شرایط آرام وسرشار از عشق در خانه جاری باشد فرزند شما حرف شنوی خوبی از شما خواهد داشت حتی اگر او را نصیحت کنید بیشتر پذیرا خواهد بود. گاهی کودکان به واسطه ی سنشان رفتاری میکنند که والدین عصبانی میشوند اما باید بدانید هرکلمه ای که شما از روی عصبانیت بیان کنید شخصیت او را تخریب خواهد کرد و روی او تاثیر گذار خواهد بود.

برخورد صحیح

بطور مثال اگر فرزند شما از آب تنی دست نمیکشد به او بگویید من میدانم تو چقدر شنا کردن را دوست داری و مطمئنم تا هر وقت در استخر باشی لذت خواهی برد. اما الان وقت رفتن است و ما میتوانیم دوباره به استخر باز گردیم.
در این شرایط هم شما از کلماتی قاطع و روشن استفاده کردید و هم فرزندتان به راحتی حرف شما را میپذیرد.

کلمات جادوی تربیتی شما هستند. سعی کنید با وسواس و از روی آگاهی آنها را انتخاب کنید و نه از روی هیجانات خشم و استرس. شرایط را تحت کنترل خود درآورید و با ایجاد احساس امنیت و ارزشمندی در کودک خود او را در مسیر صحیح نگه دارید.

فراموش نکنید که کودک باید یاد بگیرد که حرف آخر را والدینش میزنند و او باید تابع قوانین منزل و پدر و مادرش باشد. اما بسیار مهم است که این حس را چگونه به او منتقل می کنید. آیا اعتماد به نفس و عزت نفس او زیر سوال می رود؟ آیا با لبخند و درک از دوست داشته شدن قوانین را می پذیرد؟

همه ی اینها از مهارت های استفاده صحیح از کلمات در مسیر تربیتی شما می باشد.