استاد وزیری

استاد وزیری از جمله موفق ترین کوچ های تربیتی، از سال 1381 کار خود را در حوزه ی آموزش آغاز کرده است. تمرکز استاد بر نوآوری و خلاقیت در آموزش و روش های آموزشی نهاده شده است. او تا کنون برنامه‌های متنوعی از جمله اردوی خانواده موفق، دورهمی، هوم ویزیت، دوره‌های آموزشی و تحلیل فیلم را جهت کمک به والدین در امر تربیت فرزندان اجرا نموده است.

کوچ تربیتی

استاد وزیری مبتکر تنها طرح تربیتی بر اساس سبک ایرانی- اسلامی به نام «کارآفرین‌پروری مادران» می باشد. طرحی که یک مدل خاص بر اساس شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور عزیزمان ایران است. این طرح جهت تربیت فرزندان از بدو تولد تا 21 سالگی تدوین شده. طرحی که به والدین کمک می‌کند که مسیر درستی در فرزند پروری را طی نمایند.

استاد وزیری معتقد است که آموزش باید فقط و فقط از طریق بازی به کودکان و نوجوانان تا سن 12 سالگی انتقال پیدا کند. بر همین اساس کتابهای آموزشی تحت عنوان آموزش لذت بخش مفاهیم ریاضیات مقدماتی در 10 جلد و کتاب افزایش مهارتهای تمرکز، توجه و دست ورزی در کودکان را به رشته ی تحریر درآورده است.

کارآفرین پروری مادران

در کنار آموزش به کودکان موضوع مهم تربیتی مطرح می باشد. این موضوع اهمیت بسیار زیادی در کسب موفقیت فرزندان دارد. بر همین اساس دوره ی آموزشی کارآفرین پروری مادران بعد از چندین سال تحقیقات، مطالعات و مشاهدات مختلف در سازمان فنی و حرفه ای کشور به ثبت رسید. دوره ای که در آن به موضوع سواد تربیتی اشاره می کند. این موضوعات مشتمل بر 54 عنوان می باشد.
او همچنین نویسنده‌ی سی کتاب است که برخی از آنها مانند « شخصیت فرزندت را بساز» به زبان انگلیسی هم ترجمه شده‌اند.