الگوهای تربیتی قدیمی

استفاده از الگوهای تربیتی قدیمی که بر اساس انتقاد کردن ، سرزنش کردن ، تنبیه کردن فرزندان و ترساندن آن‌هاست، باعث می شود که والدین نه تنها نتوانند بر فرزندشان کنترل و نظارت داشته باشند، بلکه نتیجه‌ی معکوسی را نیز ببینند. امروزه اثرات تنبیه و خشونت در کودکان از هیچکسی پوشیده نیست.

تنبیه کردن فرزند به روش قدیمی اصلا شیوه مناسبی نیست. امروزه بچه های ما خیلی حساس تر از بچه های نسل قبل هستند. آنها نسبت به نسل قبل، توانایی های بیشتری دارند. نسبت به روش های تربیتی خشونت آمیز از قبیل فریاد زدن، کتک زدن، تنبیه کردن و مسخره کردن، عکس العمل شدیدتری نشان می دهند.

بچه های نسل قبل به اصطلاح پوست کلفت تر بودند و این روش های تربیتی برای آنها مناسب بود. اما امروزه دیگر تنبیه کردن و سایر روش‌های غلط تربیتی منسوخ شده و کارساز نمی باشند.

نسل جدید در مقایسه با نسل قبل

در گذشته تنبیه کردن فرزند توسط والدینش باعث می شد که بچه ها بترسند. از این رو بیشتر به حرف والدینشان گوش دهند. اما امروزه این کار، اثری کاملا معکوس دارد. اگر والدین نسبت به فرزندشان خشونت به خرج دهند، آنها نیز رفتارهای خشونت آمیز بیشتری از خودشان نشان خواهند داد.

این مسئله نشان می دهد که بچه های نسل جدید حساس ترند و اثرات تنبیه و خشونت در کودکان امروزه عمیق تر خواهد بود. بچه های نسل جدید باهوش تر و خلاق تر از نسل قبل هستند، آنها در مقایسه با نسل قبل بیشتر تحت تاثیر شرایط اجتماع قرار می‌گیرند.

به جای تنبیه کردن فرزند ما می توانیم به بچه هایمان بیاموزیم که به دیگران احترام بگذارند. اما نه با ترساندن و تنبیه کردن. بلکه ما باید خودمان برای آنها الگوسازی کنیم. بچه ها دوست دارند از والدینشان تقلید کنند و ذهن آنها، هرچه شما میگویید و هر کاری که شما انجام می دهید را ثبت و ضبط می کند. از این رو آنها با تقلید کردن از شما همه چیز را بهتر می‌آموزند.