آموزش نه گفتن به کودکان

گاهی اوقات مخالفت کردن فرزندان با شما خوب است. اگر می خواهید فرزندتان با شما همکاری کند و به حرف های شما گوش دهد باید روحیه ی همکاری را در او تقویت کنید. آن ها باید بدانند که شما به حرف هایشان اهمیت میدهید. در مقابل آنها هم باید به حرف های شما گوش دهند. باید به طور واضح نشان دهید که به خواسته های آنها توجه می کنید. بچه هایی که خودشان را به خوبی می شناسند و به خودشان احترام می گذارند، گاهی با خواسته های والدینشان مخالفت می کنند.

ویژگی مهم انسان های موفق

بچه هایی که اراده ی قوی دارند موفق ترند و فرزندانی که اراده ی قوی ندارند، با مشکلات زیادی روبرو می شوند. بزرگ ترهایی که اراده ی محکم و استواری ندارند، در کودکی یاد نگرفته اند که قوی باشند و با مشکلات زندگی روبرو شوند. این گونه افراد همیشه به داشتن زندگی عادی و معمولی راضی هستند و به خودشان زحمت نمی دهند تا به دنبال خواسته ها و آرزوهایشان بروند.

افراد این چنینی هیچگاه در خانواده یاد نگرفته اند که چگونه نه بگویند و مخالفت خود را با اعتماد به نفس اعلام کنند. از این رو همیشه منتطر هستند تا شخص دیگری تصمیم بگیرد و آنها فقط اجرا کنند.

آموزش نه گفتن به کودکان مهارتی ست که با روش های تکنیکال آموزش داده می شود و لازم به ذکر است که بدانید شیوه های قدیمی در این حوزه دیگر منسوخ شده و پاسخگوی نیاز تربیتی کودک نمی باشد.