در حال نمایش 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

کارگاه دوازدهم : اعتماد به نفس | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

370,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • اعتماد به نفس از دید معناگرایانه
 • دلایل نارسایی اعتماد به نفس
 • تقویت اعتماد به نفس
 • ارباب ذهن
 • خودسازی یا خودسوزی
 • ریشه های خودسازی در کودکان
 • ریشه های خودسوزی در کودکان
 • اقدامات غلط والدین
 • مزایای اعتماد به نفس

کارگاه هشتم : جلب توجه | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

330,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • سرمنشأ رفتارهای بد و ناشایست فرزندان
 • علت بدرفتاری های فرزندان
 • ریشه کن کردن انواع بدرفتاری های فرزندان
 • تأمین آرامش
 • تکنیک های تأمین آرامش فرزندان
 • نتیجه ی تأمین آرامش فرزندان
 • نحوه ی توجه کردن به فرزندان

کارگاه چهارم : هدف گذاری | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

360,000 تومان
  آنچه فرا خواهید گرفت:
 • هدف از تربیت
 • هدف‌گذاری
 • هدف و خواسته
 • استراتژی هدف‌گذاری
 • حوزه های هدف‌گذاری
 • نحوه هدف گذاری

کارگاه هفتم : تحمل ابهام | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

340,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • تعریف تحمل ابهام
 • نقش تحمل ابهام در ریسک پذیری
 • اگر ... آنگاه ...
 • آسیب های قطعی نگری و نداشتن تحمل ابهام
 • کودکان و انجام کارهای جدید
 • به دست آوردن بهترین ها در زندگی
 • بالابردن تحمل ابهام در کودکان