در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کارگاه پانزدهم : زیبا دوستی | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • زیبادوستی
 • تقویت زیبادوستی
 • مزیت زیبادوستی
 • توسعه‌ی زیبادوستی در فضای داخلی
 • توسعه ی زیبادوستی در فضای خارجی
 • زیبابینی
 • مراحل زیبادوستی
 • نقش حواس در زیبادوستی
 • انواع حواس
 • لزوم تقویت حواس در کودکان
 • فواید تقویت حواس در کودکان
 • عشق ورزیدن به خود