در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کارگاه پنجم : خلاقیت و ابتکار | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

350,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
  • تفاوت خلاقیت و ابتکار
  • نمود خلاقیت در کودکان
  • محیط را برای خلاقیت و ابتکار فرزند برانگیزاننده کنید
  • موانع خلاقیت و ابتکار در خانه
  • ویژگی‌های بچه های مبتکر و خلاق
  • رابطه‌ی عدم وجود ابتکار با تک فرزند بودن
  • ویژگی‌های بچه‌های غیرمبتکر و غیر خلاق
  • بازی و خلاقیت
  • چهار گام برای رساندن فرزندان به خلاقیت و ابتکار