نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

کارگاه هفدهم : دورن گراها و برون گراها | محمد مهدی زمان وزیری

295,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • درون‌گرایی
 • سلام کردن کودکان
 • تفاوت کودک خجالتی با کودک درون‌گرا
 • درون‌گرایی اختلال نیست
 • ویژگی‌های کودکان درون‌گرا
 • نحوه‌ی رفتار با کودکان درون‌گرا
 • آفت‌های درون‌گرایی
 • نقاط قوت درون‌گراها
 • برون‌گرایی
 • ویژگی‌های کودکان برون‌گرا
 • نحوه‌ی رفتار با کودکان برون‌گرا
 • آفت‌های برون‌گرایی
 • تفاوت کودکان برون‌گرا و درون‌گرا
 • تفاوت شیوه‌ی یادگیری در درون‌گراها و برون‌گراها
 • تفاوت فیزیولوژیکی درون‌گراها و برون‌گراها

کارگاه سیزدهم: عزت نفس | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

350,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • عزت‌نفس از دید معناگرایانه
 • روان‌رنجوری
 • خداحافظ روان‌رنجوری
 • ویژگی‌های کودکان با عزت‌نفس پایین
 • پیامدهای نامطلوب عزت‌نفس پایین
 • افزایش عزت‌نفس در فرزندان
 • ویژگی‌های کودکان با عزت‌نفس
 • چگونه عزت‌نفس خود را بالا ببرید

کارگاه دوازدهم : اعتماد به نفس | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

370,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • اعتماد به نفس از دید معناگرایانه
 • دلایل نارسایی اعتماد به نفس
 • تقویت اعتماد به نفس
 • ارباب ذهن
 • خودسازی یا خودسوزی
 • ریشه های خودسازی در کودکان
 • ریشه های خودسوزی در کودکان
 • اقدامات غلط والدین
 • مزایای اعتماد به نفس

کارگاه یازدهم : استقلال طلبی و رهایی از وابستگی | محمد مهدی زمان وزیری

350,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • استقلال طلبی
 • ویژگی‌های کودکان مستقل
 • نحوه ی رفتار با کودکان مستقل
 • ویژگی‌های کودکان وابسته
 • نحوه ی رفتار با کودکان وابسته
 • پرورش فرزندان مستقل
 • دلبستگی

کارگاه نهم : | مسئولیت پذیری | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

340,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • فواید تقویت مسئولیت‌پذیری در کودکان
 • معنا و اصول مسئولیت‌پذیری
 • بچه های مسئولیت‌گریز
 • مشق نوشتن کودکان
 • پیش نیازهای مسئولیت‌پذیر نمودن کودکان
 • عواقب ناشی از عدم دادن مسئولیت به خردسالان و کودکان
 • پرورش مسئولیت‌پذیری در کودک
 • فرزند حرف گوش کن
 • رابطه‌های حل‌نشده
 • نشانه‌های وجود رابطه‌های حل‌نشده با فرزندان
 • عواقب ناشی از داشتن رابطه ی حل‌نشدنی با فرزندان
 • نقطه‌ی شروع مسئولیت‌پذیر نمودن کودکان
 • فرآیند آموزش مسئولیت‌پذیری به فرزندان
 • برگزاری جلسه‌ی خانوادگی
 • اقدامات مؤثر در هفته‌ی اول مسئولیت‌پذیری

کارگاه پنجم : خلاقیت و ابتکار | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

350,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • تفاوت خلاقیت و ابتکار
 • نمود خلاقیت در کودکان
 • محیط را برای خلاقیت و ابتکار فرزند برانگیزاننده کنید
 • موانع خلاقیت و ابتکار در خانه
 • ویژگی‌های بچه های مبتکر و خلاق
 • رابطه‌ی عدم وجود ابتکار با تک فرزند بودن
 • ویژگی‌های بچه‌های غیرمبتکر و غیر خلاق
 • بازی و خلاقیت
 • چهار گام برای رساندن فرزندان به خلاقیت و ابتکار

کارگاه دوم : پرسشگری | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

350,000 تومان
موضوعات زیر را در این کارگاه فراخواهید گرفت:
 • تغییر مسئله
 • چرا کودک سؤال می پرسد
 • چطور از پرسش فرزندان کلافه نشویم
 • زبان صحبت کردن با فرزند
 • بازی مؤثر
 • داستان مؤثر
 • نحوه ی صحیح برخورد والدین با پرسشگری فرزندان
 • وظیفه‌ی والدین در خصوص پرسشگری فرزندان
 • اهمیت پرسشگری
 • نتایج پرسشگری
 • نبایدهای پرسشگری
 • عواقب ناشی از سرکوب کردن پرسشگری

کارگاه چهارم : هدف گذاری | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

360,000 تومان
  آنچه فرا خواهید گرفت:
 • هدف از تربیت
 • هدف‌گذاری
 • هدف و خواسته
 • استراتژی هدف‌گذاری
 • حوزه های هدف‌گذاری
 • نحوه هدف گذاری