معرفی کارگاه‌های پکیج شخصیت فرزندت را بساز

پکیج شخصیت فرزندت را بساز، دارای دو کتاب و 17 کارگاه صوتی است. در ویدیوهای زیر می توانید خلاصه ای از آنچه در هر فصل خواهید آموخت را مشاهده کنید.

کارگاه اول پکیج شخصیت سازی فرزند | پرسشگری

کارگاه دوم پکیج شخصیت سازی فرزند | کنجکاوی

کارگاه سوم پکیج شخصیت سازی فرزند | هدف گذاری

کارگاه چهارم پکیج شخصیت سازی فرزند | خلاقیت و ابتکار

کارگاه پنجم پکیج شخصیت سازی فرزند | مواجهه با شکست

کارگاه ششم پکیج شخصیت سازی فرزند | تحمل ابهام

کارگاه هفتم پکیج شخصیت سازی فرزند | جلب توجه

کارگاه هشتم پکیج شخصیت سازی فرزند | مسئولیت پذیری

کارگاه نهم پکیج شخصیت سازی فرزند | انعطاف پذیری

کارگاه دهم پکیج شخصیت سازی فرزند | استقلال طلبی و رهایی از وابستگی

کارگاه یازدهم پکیج شخصیت سازی فرزند | اعتماد به نفس

کارگاه دوازدهم پکیج شخصیت سازی فرزند | عزت نفس

کارگاه سیزدهم پکیج شخصیت سازی فرزند | ریسک پذیری

کارگاه چهاردهم پکیج شخصیت سازی فرزند | زیبا دوستی

کارگاه پانزدهم پکیج شخصیت سازی فرزند | شوخ طبعی

کارگاه شانزدهم پکیج شخصیت سازی فرزند | درونگراها و برونگراها

برنامه ذره‌بین | استاد وزیری

برنامه ذره‌بین یک برنامه حضوری است که در آن استاد وزیری به منازل افرادی که محصولات مختلف را خریداری کرده اند می رود و مطالب گفته شده در جلسات قبلی را با والدین مرور می کنند. در این برنامه نقاط قوت و ضعف رفتارهای افراد خانواده بررسی می شود و توصیه و پشنهادهای لازم، توسط استاد وزیری ارائه می شود.

قسمت اول ذره‌بین

قسمت دوم ذره‌بین

قسمت سوم ذره‌بین

اردوهای خانواده موفق

اردوهای خانواده موفق با حضور خانواده هایی برگزار می شود که محصولات و پکیج های استاد زمان وزیری را خریداری کرده اند. در این اردوها به صورت عملی، طرز رفتار با کودکان و سایر اعضای خانواده توسط استاد آموزش داده می شود. اردوهایی شاد با حضور خانواده‌ها، که تمرین عملی تکنیک‌ها و مهارت‌های مطرح شده در خانه و کلاس های آموزشی است.

پدر و مادر خوشحال، فرزندان خوشحال

اردوی خانواده موفق جاده چالوس

ارتباط چشم در چشم

هیجان جایگزین

زندگی را سخت نگیریم

با هم بخندیم

چرا آب بازی ممنوع شد؟

برانگیزاننده کردن محیط

فرصت پدر و پسری

هم سطح شدن با فرزندان

والدین هدفمند، فرزندان هدفمند

اشباع هیجانی و هیجان جاری

قدرت حل مسئله

استقلال فرزندان

ایجاد پرسش و تغییر ذهنیت فرزند

تکرار در تربیت ملال آور است

چهارچوب رشد

همراهی

القای معنای خوب به رفتار غلط کودکان

روش حل مسئله از دید خانوم ها و آقایان

توجه نکردن به گریه برای خواسته ها

تجربه و سرگرمی مشترک

اشباع در تجربه کردن

نکات تربیتی مهم

در این سری ویدیوهای کوتاه، استاد زمان وزیری سعی می کنند نکات تربیتی مهم را بیان کنند. اگر نمی توانید زمان زیادی را برای مطالعه و مشاهده ویدیوهای سایت بذارید، حتما این ویدیوها را مشاهده کنید.

اولین نکته تربیتی فرزند

دومین نکته تربیتی فرزند

سومین نکته تربیتی فرزند

چهارمین نکته تربیتی فرزند

پنجمین نکته تربیتی فرزند

کوچینگ زندگی