نمایش 1–8 از 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

کارگاه هفدهم : دورن گراها و برون گراها | محمد مهدی زمان وزیری

295,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • درون‌گرایی
 • سلام کردن کودکان
 • تفاوت کودک خجالتی با کودک درون‌گرا
 • درون‌گرایی اختلال نیست
 • ویژگی‌های کودکان درون‌گرا
 • نحوه‌ی رفتار با کودکان درون‌گرا
 • آفت‌های درون‌گرایی
 • نقاط قوت درون‌گراها
 • برون‌گرایی
 • ویژگی‌های کودکان برون‌گرا
 • نحوه‌ی رفتار با کودکان برون‌گرا
 • آفت‌های برون‌گرایی
 • تفاوت کودکان برون‌گرا و درون‌گرا
 • تفاوت شیوه‌ی یادگیری در درون‌گراها و برون‌گراها
 • تفاوت فیزیولوژیکی درون‌گراها و برون‌گراها

کارگاه شانزدهم: شوخ طبعی |محمد مهدی زمان وزیری| تربیت فرزندان

360,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • تفکر انتزاعی
 • تجانس
 • عدم تجانس
 • مراحل فهم شوخ طبعی در کودکان
 • اثرات شوخ طبعی
 • اهمیت شوخ طبعی
 • اصول شوخ طبعی
 • ویژگی‌های بچه های شوخ طبع
 • پرورش شوخ طبعی در کودکان
 • شاخص های توانمندی در شوخ طبعی
 • نتایج سرکوب شوخ طبعی
 • تفکر جادویی
 • تئوری‌های شوخ طبعی
 • سبک های شوخ طبعی
 • شادی
 • اجزای مختلف طنز

کارگاه پانزدهم : زیبا دوستی | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • زیبادوستی
 • تقویت زیبادوستی
 • مزیت زیبادوستی
 • توسعه‌ی زیبادوستی در فضای داخلی
 • توسعه ی زیبادوستی در فضای خارجی
 • زیبابینی
 • مراحل زیبادوستی
 • نقش حواس در زیبادوستی
 • انواع حواس
 • لزوم تقویت حواس در کودکان
 • فواید تقویت حواس در کودکان
 • عشق ورزیدن به خود

کارگاه چهاردهم  : ریسک پذیری | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

360,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • آرامش درونی، آرامش بیرونی
 • ریسک پذیری
 • ریسک‌پذیر مؤثر
 • تقویت ریسک پذیری در کودکان
 • روش‌های تقویت ریسک‌پذیر در فرزندان
 • سوق دادن فرزندان به انجام کارهای دشوار
 • تشویق به ریسک کردن
 • تفاوت ریسک پذیری با مهارت ریسک کردن
 • تأثیر قدرت ذهن انسان در ریسک‌پذیر
 • تقویت ریسک پذیری

کارگاه سیزدهم: عزت نفس | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

350,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • عزت‌نفس از دید معناگرایانه
 • روان‌رنجوری
 • خداحافظ روان‌رنجوری
 • ویژگی‌های کودکان با عزت‌نفس پایین
 • پیامدهای نامطلوب عزت‌نفس پایین
 • افزایش عزت‌نفس در فرزندان
 • ویژگی‌های کودکان با عزت‌نفس
 • چگونه عزت‌نفس خود را بالا ببرید

کارگاه دوازدهم : اعتماد به نفس | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

370,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • اعتماد به نفس از دید معناگرایانه
 • دلایل نارسایی اعتماد به نفس
 • تقویت اعتماد به نفس
 • ارباب ذهن
 • خودسازی یا خودسوزی
 • ریشه های خودسازی در کودکان
 • ریشه های خودسوزی در کودکان
 • اقدامات غلط والدین
 • مزایای اعتماد به نفس

کارگاه یازدهم : استقلال طلبی و رهایی از وابستگی | محمد مهدی زمان وزیری

350,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • استقلال طلبی
 • ویژگی‌های کودکان مستقل
 • نحوه ی رفتار با کودکان مستقل
 • ویژگی‌های کودکان وابسته
 • نحوه ی رفتار با کودکان وابسته
 • پرورش فرزندان مستقل
 • دلبستگی

کارگاه دهم : انعطاف پذیری | محمد مهدی زمان وزیری | کوچ تربیتی

350,000 تومان
آنچه فرا خواهید گرفت:
 • انعطاف پذیری
 • ویژگی‌های کودکان انعطاف پذیر
 • ویژگی‌های کودکان آسیب پذیر
 • عوامل تحریک آسیب پذیری
 • نشانه‌های توجه و تمرکز پایین در کودکان
 • عدم انعطاف پذیری شناختی
 • تقویت انعطاف پذیری
 • پارادایم
 • رابطه ی میزان هوش با انعطاف پذیری
 • بهبود مهارت انعطاف پذیری در فرزندان
 • اهمیت امنیت عاطفی در تربیت