هم اکنون برنامه ریزی کنید

گامی متحول کننده در مسیر فرزند پروری خود بردارید ...

کوچ زندگی

محمد مهدی زمان وزیری

شخصیت فرزند را بسازید

محمد مهدی زمان وزیری

دوره والدین آگاه

محمد مهدی زمان وزیری

ماموریت من این است که به شما کمک کنم بر ارزش های اصلی خود تکیه کنید و در عین حال روش های موثر برقراری ارتباط و فرزندپروری را بیاموزید تا بتوانید عشق ورزیدن را یاد بگیرید و لذت والدین را تجربه کنید. با انجام این کار، شما معمار خانواده خود هستید.

پاسخگوی تمام دغدغه های تربیتی شما با دوره های بی نظیر محمد مهدی زمان وزیری هستیم.

آخرین مقالات

0 +

سفر استانی

0 +

کارگاه

0 +

مشاوره تلفنی

0 +

کتاب

0 +

هوم ویزیت